Рецензия және портреттік очерктің өзіндік ерекшелігі

Рецензия біреудің бір шығармасы, мақаласы, т.б. туралы жазылады. Онда сол еңбекке рецензия жазушы адамның өз көзқарасы баяндалады, өз бағасы беріледі, еңбектің жетістігі мен кемшілігі айтылады, кейде оны жетілдіре түсу үшін ұсыныстары жасалынады.

Рецензия көлемі аз да, көп те болуы мүмкін. Кейбір рецензиялар әңгіме болып отырған шығарма мен оның авторы аясынан асып түсіп, ғылым мен техниканың, көркем әдебиет пен өнердің, т.б. саланың толып жатқан мәселерін қамтып, жазылуы да мүмкін.Ондай рецензиялар ғылыми-зерттеу жұмысы не көркем шығарма, я көсемсөздің шын биігі дәрежесіне жетуі де ықтимал.

Рецензия ең алдымен ғылыми негізде, обьективті түрде, баршаға түсінікті тілде, шығарманы жазған авторға да, шығарманың оқырмандарына да пайда келтірерліктей түрде жазылуы керек. Рецензия және оны жазушы рецензент «тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйінін» айта білуі қажет.

Портреттік очерк ол адам бейнесін қаз қалпында беру емес. Ия суреттеуге өте ұқсас бірақ портреттік очеркте тұлғаның болмысын тек қана оның келбетінің ерекшеліктерімен ғана айқындап қоймай іс әрекеті мен қимыл қозғалысы да бағаланады. Очерк өзі факттіге негізделсе де автордың өз қолтаңбасы яғни өз фантазиясының жарқын көріністеріне орын алуға рұхсат етеді.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Бөлісу